Dynamiczny rozwój polskiego rynku kurierskiego

Polska szybko dogania zachodnią część świata pod względem rozwoju rynku kurierskiego. Polacy coraz chętniej kupują przez Internet oraz coraz częściej otwierają własne sklepy internetowe, podpisując umowy z poszczególnymi przewoźnikami. Prognozy dotyczące wartości polskiego rynku kurierskiego są zatem bardzo optymistyczne.

Na dynamiczny rozwój polskich firm kurierskich mają wpływ dwa główne bloki. Pierwszy stanowi prężnie rozwijająca się internetowa sprzedaż, drugi – zagraniczni klienci. Mimo, iż w Polsce liczba przesyłek przypadających na jednego mieszkańca jest odrobinę mniejsza niż w zachodnich krajach europejskich, to i tak jest to bardzo intensywnie rozwijający się rynek. Wszystko to wpływa na poprawę jakości i dostępności dostępnych usług.

E-handel i zagranica

Tylko w ciągu ostatniego roku odnotowano poważny wzrost rozwoju sklepów internetowych, co wpłynęło na znaczną zmianę sytuacji branży kurierskiej. Grupą, która w ciągu ostatnich kilku lat przesyłała i odbierała największą ilość paczek, to klienci biznesowi. Ostatni rok wskazuje jednak, że intensywnie rośnie liczba osób sprzedających internetowo klientom prywatnym. Warto przytoczyć tu konkretne liczby, które świetnie obrazują obecną sytuację. W 2014 roku internetowa sprzedaż wyniosła w Polsce ok. 27 mln złotych, co w porównaniu z rokiem poprzednim było 15 procentowym wzrostem. Tą zwyżkową tendencje w e-handlu możemy obserwować już od kilku lat i wszystko wskazuje na to, że będzie wciąż narastać. Coraz częściej również wysyłamy za granicę. Polscy eksporterzy chętniej decydują się na sprzedaż swych produktów do krajów sąsiednich, na co wpływa świetnie skomunikowana sieć autostrad.

Forma i czas dostawy

Dzisiaj największe wyzwania dla firmy kurierskiej stanowią forma i czas dostawy. To właśnie na tych elementach powinny skupić się wszystkie wysiłki branży. Dzisiaj dość powszechne stały się wymagania i oczekiwania klientów, że nadana przez nich paczka powinna znaleźć się u odbiorcy już następnego dnia. Niestety, coraz liczniej narastające rzesze nowych klientów, sprawiają, że trudniej będzie utrzymać tak zadowalające standardy. Warto odnotować, że pewną specyfiką polskiego rynku kurierskiego jest forma płatności za usługę. Otóż w przeważającej mierze jest to płatność gotówką, co w zachodnich krajach europejskich jest prawie w ogóle nie spotykane. Nic nie wskazuje jednak, aby planowano wprowadzić rewolucję w dotychczasowych metodach płatności, co mogłoby znacznie usprawnić i przyśpieszyć całą transakcję.